Medyu nahihiya pa ang nabook na walker from pampangga